Nieuwe relatie

Wilt u klant worden? Dan vragen wij u vooraf het relatieformulier in te vullen, zodat het verwerken van uw gegevens en het invoeren van uw eerste bestelling snel en vlekkeloos verloopt. Wanneer u voor het eerst bij ons bestelt kan het iets langer duren voordat wij uw bestelling bezorgen, omdat eerst uw gegevens gecontroleerd en in ons systeem verwerkt worden. Het relatieformulier kunt u hier vrijblijvend downloaden.

Afhalen

Natuurlijk kunt u ook uw bestelling bij ons afhalen. U ontvangt van ons altijd vooraf bericht wanneer uw bestelling gereed is. In veel gevallen wordt dit al gemeld op onze orderbevestiging. U kunt de bestelling gratis afhalen, hiervoor worden geen extra handelings- en/of orderkosten in rekening gebracht.

Wel vragen wij u de goederen tussen 9.00 uur en 16.00 uur af te halen.

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden NEDERLAND Kurage Verpakkingen 2019-2020

 • De artikelen die op voorraad zijn heeft u de volgende werkdag in huis, mits besteld voor 14.00 uur.
 • Alle orders vanaf € 250,00 excl. btw worden franco huis geleverd.
 • Voor orders onder € 250,00 excl. btw vragen wij een bijdrage van € 19,50 voor handeling-, administratie- en transportkosten.
 • Levering wanneer het u het best past, precies in het tijdvenster dat u vraagt:
  - Voor 10.00 uur uw bijdrage € 59,50.
  - Voor 12.00 uur uw bijdrage € 32,50.
 • Orders kunnen te allen tijde worden afgehaald.
 • Europallets dienen bij elke levering direct te worden geruild, anders zijn wij genoodzaakt deze aan u in rekening te brengen. Prijs per gebruikte europallet € 7,50.
 • Zodra de wachttijd voor het lossen van uw goederen langer duurt dan 15 minuten, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor naar rato € 60,00 per uur in rekening te brengen.

Leveringsvoorwaarden BELGIE Kurage Verpakkingen 2019-2020

 • De artikelen die op voorraad zijn heeft u binnen 48 uur in huis, mits besteld voor 14.00 uur.
 • Alle orders vanaf € 650,00 excl. btw worden franco huis geleverd.
 • Voor orders onder € 650,00 excl. btw worden onderstaande pallettarieven* in rekening gebracht;
  - Postcode 10-39 / 80-99 > 1 pallet € 74,00 / 2 pallets € 138,00 / 3 pallets € 115,00 / > 4 pallets € 28,75 per extra pallet.
  - Postcode 40-65 / 70-79 > 1 pallet € 86,00 / 2 pallets € 149,00 / 3 pallets € 138,00 / > 4 pallets € 34,50 per extra pallet.
  - Postcode 66-69 > 1 pallet € 92,00 / 2 pallets € 155,00 / 3 pallets € 143,00 / > 4 pallets € 40,25 per extra pallet.
  * Maximalen afmeting Europallets 80x120cm. Voor blokpallets (100x120cm.) wordt een toeslag gerekend. E.e.a. in overleg.
 • Levering middels tijdvenster, op aanvraag / in overleg.
 • Orders kunnen te allen tijde worden afgehaald.
 • Europallets dienen bij elke levering direct te worden geruild, anders zijn wij genoodzaakt deze aan u in rekening te brengen. Prijs per gebruikte europallet € 7,50.
 • Zodra de wachttijd voor het lossen van uw goederen langer duurt dan 15 minuten, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor naar rato € 60,00 per uur in rekening te brengen.

Retourneren

Bent u niet tevreden over een product, heeft u een klacht of heeft u een beschadigd product ontvangen? Neem dan direct contact met ons op. Wij gaan voor 100% klanttevredenheid, dus lossen dit graag samen met u op!

Wanneer u niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u uw bestelling binnen 8 dagen na ontvangst kosteloos retour brengen of aan de chauffeur meegeven. Zodra wij geen vervangend product kunnen aanbieden of geen nieuwe levering zijn overeengekomen dan zijn wij genoodzaakt de handelingskosten en transportkosten à  € 15,00 op uw creditnota in mindering te brengen.

Let op! Hierbij dient altijd een retouropdracht aanwezig te zijn, zodat deze ondertekend kan worden. Retouren worden alleen in behandeling genomen indien u de (onbeschadigde) artikelen tezamen met de originele aflever- of pakbon of factuur kunt overleggen. Opruimings- en klantspecifieke artikelen zijn uitgesloten van recht van retour.

Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties: download hier de pdf met uitgebreide uitleg.

Programma’s waar wij mee werken:

 • Adobe Illustrator CS3
 • Adobe Photoshop CS3
 • Adobe InDesign CS3

Specificaties:

 • Logo of andere bestanden graag als vectors, EPS bestanden.
 • Scans 300 tot 600 dpi.
 • Fonts omzetten tot lettercontouren of fonts los bijleveren.
 • Bestanden kunnen als Illustrator, .PDF, .EPS of .AI worden aangeleverd.
 • Wij werken met PMS Pantone kleuren Coated en Uncoated. Dus kleurnummers altijd vermelden!

Digitale bestanden kunt u per e-mail of WeTransfer aanleveren aan sales@kurage.nl. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze afdeling verkoop

Prijzen / betaling

Binnen 8 dagen na factuurdatum. Een eerste levering met een totale orderwaarde van meer dan €250,00 excl. btw, dient vooraf te worden voldaan. Bij naamdrukorders of artikelen die specifiek voor u vervaardigd worden vragen wij een aanbetaling van 50%. Het resterende deel dient betaald te worden binnen 8 dagen na de eerste levering. Bij een bezoek aan onze showroom kunt u natuurlijk contant betalen of wij vragen u een machtiging voor automatisch incasso. Helaas is met PIN betalen niet mogelijk.

Prijzen
Onze prijzen zijn in euro’s, exclusief 21% b.t.w., en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Wij behouden ons het recht voor prijzen en assortiment tussentijds te wijzigen, zonder voorafgaand bericht. 

Kredietverzekeraar

Coface is onze kredietverzekeraar. Uw orders, klantspecifieke voorraden en orders die uitstaan bij onze fabrikanten, verzekeren wij bij Coface. Wij beschermen u hiermee tegen onverantwoorde financiële risico’s en ondersteunen de continuïteit van uw bedrijfsvoering. U moet er tenslotte van op aankunnen dat u met solvabele afnemers zaken kunt blijven doen.

Coface:
‘Door de snel veranderende economische omstandigheden merken wij zowel bij Coface in Nederland, maar ook internationaal een toename van het aantal incasso’s, claims en uitgekeerde schadevergoedingen. Om dit te beperken en te zorgen dat bedrijven veilig zaken kunnen blijven doen met financieel gezonde afnemers, wordt regelmatig onze debiteurenportefeuille herbeoordeeld. Dit kan resulteren in het beëindigen of verlagen van bestaande limieten en/of toetsingen.

Coface doet er alles aan om zoveel mogelijk handel te blijven faciliteren en nieuwe aanvaardbare risico’s aan te gaan. Daarbij moeten wij rekening houden met de veranderde marktomstandigheden en de toegenomen kosten van dekking. Onze debiteurenbeoordelingen en schade beperkende maatregelen zullen gewoon doorgaan naar aanleiding van nieuwe feiten, betalingsachterstanden of insolventies.’

Algemene voorwaarden

Op alle diensten en leveringen van Kurage Verpakkingen B.V. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden kunt u downloaden of worden op verzoek toegezonden.

Privacy Statement

1. Privacybeleid

Kurage Verpakkingen B.V. hecht veel waarde aan het zorgvuldig gebruiken en verwerken van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden om deze reden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming als uitgangspunt.

In deze Privacyverklaring wordt daarom duidelijk vermeld:

 • Voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Hoe wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot het doel
  waarvoor ze worden verwerkt;
 • Persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is om de
  gevraagde diensten/producten te kunnen leveren of wanneer wij daartoe
  wettelijk verplicht zijn;
 • Er afspraken met derden zijn gemaakt, zodat ook zij op de juiste wijze om
  gaan met de persoonsgegevens;
 • Dat wij passende (beveiligings-)maatregelen hebben getroffen om de
  persoonsgegevens op een juiste wijze te beschermen;
 • Uw rechten respecteren en u ook graag op deze rechten willen wijzen.

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring contact met ons op wilt nemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens. Monique Bolk is de Functionaris Gegevensbescherming van Kurage Verpakkingen B.V.:

Kurage Verpakkingen B.V.
De Beverspijken 17
5221 EE ’s-Hertogenbosch
073 – 6 23 26 23
mbolk@kurage.nl

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens en/of debiteurgegevens worden bij Kurage Verpakkingen B.V. geregistreerd zodra producten bij ons worden afgenomen. Afhankelijk van welke gegevens benodigd zijn voor een goede uitvoering van de gevraagde service/diensten worden persoonsgegevens verwerkt:

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Contactpersoon
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Bedrijfsgegevens zoals KvK-nummer, BTW-nummer en IBAN
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

3. Doeleinden

De bovenstaande gegevens worden verwerkt voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt):

 • Om de mogelijkheid te bieden om producten bij ons te bestellen;
 • Om een order te verwerken en u te informeren over de afwikkeling hiervan;
 • Om u te informeren over aanbiedingen, acties of algemene informatie met
  betrekking tot de producten/diensten van Kurage Verpakkingen B.V., door
  middel van automatische e-mails of post;
 • Om klachten over een product/dienst of het bedrijf te verwerken en het verloop
  en de afwikkeling hiervan terug te koppelen;
 • Om bestelde producten op het door u aangegeven adres af te leveren;
 • Kurage Verpakkingen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
  wettelijk toe verplicht zij, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
  belastingaangifte.

4. Verstrekking aan derden

De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor het leveren van bestelde producten of service. Naast ons eigen vervoer wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van externe partijen, welke zorgdragen voor de aflevering van producten.

Er worden duidelijke afspraken (door middel van een overeenkomst) afgesloten met derden, waar wij de persoonsgegevens mee delen. De persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet meer worden gebruikt. De gegevens worden niet verstrekt aan partijen als dit niet noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

5. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende (beveiligings-)maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk, dan wel wettelijk toegestaan is.

6. Rechten

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens en tevens kunt u  bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens kunnen op uw verzoek worden overgedragen aan externe partijen.

7. Cookies

Kurage Verpakkingen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Op grond van de Privacywetgeving kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.